Головна » Файли » Мої файли

Гурток англійської мови
12.02.2019, 21:46

Гурток англійської мови «Поліглот»

Керівник гуртка: Костенчук Богдана Іванівна

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови має бути засобом соцiалiзацiї дитини, допомагати розкрити її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей.

У сучасному суспільстві все більшого поширення набуває думка, що опановувати іноземну мову варто починати з дошкільного дитинства. По-перше, у цьому віці дитина швидше і якісніше запам’ятовує нові слова, адже за кожним словом закріплюється певний образ. По-друге, дитина саме в цей час ово­лодіває рідною мовою, тож іноземна даватиметься легше. По-третє, вивчення дошкільником іноземної мови сприяє загальному розвитку його індивідуаль­них мовленнєвих здібностей.

Іноземна мова — доступна і цікава дошкільнятам, якщо правильно організувати процес її вивчення.

В нашому ЗДО заняття з англійської мови проводяться 2 рази на тиждень.

Навчання англiйської мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови – це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання дiти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей. Заняття з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мінімального обсягу англомовних знань та вмiнь.

Навчання дошкільників іноземної мови – специфічний вид діяльності. Поняття «навчання» у цьому контексті вживається досить умовно. На відміну від школярів – у дошкільників відсутня мотивація «вчитися». Вони не розуміють, навіщо їм вчити іноземну мову, якщо вони зможуть користуватися нею тільки колись, у майбутньому. Діти живуть у «даний момент мовлення».

На міжнародних семінарах (ЮНЕСКО – МАПРЯЛ, 2005; “Language for European Citizenship”, 2012) було вироблено підходи до навчання дошкільників:

1. Іноземна мова має засвоюватися дитиною свідомо, навчання ні за якої умови не повинно перетворюватися в імітативний процес.

2. Діти мають оволодівати іноземною мовою як засобом спілкування.

3. Усі компоненти навчання (відбір, подача мовного матеріалу, зміст дій з його реалізації) потрібно підпорядковувати комунікативній меті.

4. Курс іноземної мови покликаний мати розвивальний характер, тобто не лише спиратися на навички та вміння, а розвивати їх і формувати нові.

Лише гра – провідна форма діяльності дошкільників допоможе навчати дітей іноземної мови.

Гра на заняттях з іноземної мови виступає як метод і форма навчання.

Гра: а) як метод діяльності вихователя передбачає:

- введення (демонстрацію) мовного матеріалу;

- організацію вправляння дітей у вимові (звуків, слів), побудові фрази за зразком тощо;

- організацію вправляння дітей у спілкуванні на основі нового повного матеріалу.

б) як метод діяльності дошкільника передбачає:

- ознайомлення (осмислення) нового мовного матеріалу;

- тренування у вживанні його у власному мовленні;

- застосування нового матеріалу у спілкуванні з вихователем та ровесниками.

Провідною формою навчання дошкільників іноземної мови є заняття, яке проводиться у вигляді дидактичної гри.

Відмінність дидактичної (навчальної) гри від звичайної:

1. Наявність уявної ситуації і пов'язаних з нею таких компонентів, як ролі, ігрові предмети тощо. Наприклад, діти-звірята заблукали у казковому лісі.

2. Усвідомлення дітьми ігрового результату. Наприклад, у результаті гри казкових звірят, ролі яких виконують діти, пустять погрітися до казкової хатинки.

3. Усвідомлення дітьми правила гри. Наприклад, якщо звірята правильно дадуть відповідь на питання – їх пустять до хатинки.

4. Можливість вибору конкретної дії у грі для кожної дитини, що забезпечить індивідуальну активність у колективній формі гри. Наприклад, одні діти-звірята виконують роль господарів лісової хатинки, інші – ролі домашніх та хижих тварин.

Дидактична гра – це не колективна розвага, вона має мету, правила, зміст, сюжет, ролі, засоби. Така гра покликана здійснювати навчання дітей іноземної мови.

Графік занять гуртка «Поліглот»

День тижня

 

Час

 

Середа

 

10.00 – 12.00

 

Четвер

 

15.00 – 17.00

 

 

Ігри для розвитку навичок усного іншомовного мовлення

ФОНЕТИЧНІ ІГРИ

Чи знаєш ти звуки?

Мета: розвивати фонематичний слух.

Педагог вимовляє українські й англійські звуки. Коли названо англійський звук – дітям потрібно підняти вгору червону фішку, а коли український жовту.

Діти, які помилилися, вибувають з гри. Пе­ремагають ті гравці, які не помилялися.

Можна об’єднати дітей у дві команди. Пере­може та команда, в якій до кінця гри залишиться більше учасників.

Назви слово на заданий звук

Мета: розвивати фонематичний слух і правильну артикуляцію; закріплювати вимову звуків англійської мови; учити використовувати англомовну лексику.

Педагог називає звук. Гравець, на якого вка­зав педагог, повинен швидко назвати слово з та­ким звуком. Той, хто помилився чи промовив сло­во, яке вже звучало, вибуває з гри.

Гра триває доти, доки не залишиться один учасник. Він переможець!

ЛЕКСИЧНІ ІГРИ

Овочі та фрукти

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці, зокрема назви овочів та фруктів, в усному мовленні дітей.

Педагог об’єднує дітей у дві команди, а потім пропонує учасникам однієї команди називати сло­ва з теми «Fruit», а іншої з теми «Vegetables».

Команда пропускає хід, якщо не може назва­ти слово.

Переможе та команда, яка назве більше слів із запропонованої теми.

Зіпсований телефон

Мета: розвивати фонематичний слух.

Педагог об’єднує дітей у дві команди. Спочатку педагог говорить будь-яке сло­во з теми, яку вивчають діти, на вухо першо­му гравцеві однієї команди. Інше слово педагог каже на вухо першому гравцеві другої команди. Діти пошепки передають одне одному це слово. Останній гравець у команді промовляє почуте слово голосно.

Переможе та команда, в якій назване педа­гогом слово було правильно передано до остан­нього гравця.

Відгадай предмет

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці в усному мовленні дітей, удосконалювати навички англійського усного мовлення.

Обладнання:малюнки із зображенням предметів за те­мою, яку вивчають діти.

Педагог запрошує підійти до себе когось із дітей. Дитина бере у руки малюнок із зобра­женням того предмета, який їй сподобався. Решта дітей намагаються відгадати, який саме предмет обрав їхній товариш, запитуючи: «Is it a ball?».

Педагог може ускладнити гру. Тоді діти ма­ють називати не конкретно той предмет, який об­рав їхній товариш, а його ознаки — величину, ко­лір тощо, наприклад: «What colour is it?» «Where is it? » «Is it large or small?»

Відгадай, якого кольору прищіпка

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці, зокрема назви кольорів, в усному мовленні дітей;  удосконалювати навички англійського усного мовлення.

Обладнання: кошик; різноколірні прищіпки.

За допомогою лічилки педагог обирає пер­шого гравця і пропонує йому стати спиною до ре­шти дітей. Потім педагог чіпляє прищіпку будь-якого кольору гравцю до одягу ззаду (гравець не повинен її бачити).

Гравець має відгадати, якого кольору при­щіпка, запитуючи у дітей: «Is it blue?». Відповідя­ми на запитання гравця можуть бути слова «Yes» або «No».

Коли гравець правильно назве колір при­щіпки, яку вчепив йому до одягу педагог, так само збирають наступного гравця.

Гра продовжується, поки кожна дитина не спробує відгадати колір прищіпки.

Одягни ляльку

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці, зокрема назви одягу, в усному мовленні дітей.

Обладнання: лялька Аліса; ляльковий одяг.

Педагог, створюючи ігрову ситуацію, по­відомляє дітям: «Лялька Аліса не хоче одягатися на прогулянку. Вона сказала, що погодиться одяг­нутися лише тоді, коли усі її речі ми назвемо англійською».

Діти мають правильно назвати предмети гар­деробу ляльки, наприклад: «А dress», і допомогти їй вдягнутися.

ГРАМАТИЧНІ ІГРИ

Давайте порахуємо

Мета: розвивати фонематичний слух; закріплювати вивчені лексичні одиниці, зо­крема числівники; учити розуміти висловлювання англійською.

Педагог дає розпорядження на кшталт: «Clap your hands eight times», «Bounce the ball seven times and count» тощо. Діти повинні викона­ти запропоновані педагогом завдання.

Виграє той, хто правильно виконає усі роз­порядження педагога.

Захована іграшка

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці, зокрема назви іграшок, в усному мовленні дітей.

Обладнання: невеличкі іграшки.

Педагог розкладає на столі 5 6 іграшок. Потім пропонує дітям уважно подивитися на них, назвати їх вголос та запам’ятати. Далі педа­гог просить дітей відвернутися, а тим часом бере зі столу будь-яку іграшку та ховає її.

Діти повертаються і запитують: «Have you a rabbit?», «Have you a cat»? доти, доки хтось не назве заховану іграшку.

Та дитина, яка дала правильну відповідь, стає ведучою.

ІГРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК

Гостини

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці в усному мовленні дітей; удосконалювати навички англійського усного мовлення.

Педагог обирає одну дитину, яка буде госпо­дарем. Інші діти гості. Завітавши на гостини до товариша діти мають назватися і дещо розповісти про себе, наприклад: «Hello, I’m Masha. I’m small. I’m six».

Якщо дитина усе сказала правильно, госпо­дар запрошує її у гості, кажучи: «Соте in, Masha!».

Хто де живе?

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці, зокрема назви країн, в усному мовленні дітей.

Обладнання: малюнки із зображенням героїв мультфільмів.

Педагог розкладає на столі малюнки із зо­браженням героїв мультфільмів з різних куточків світу і пропонує дітям їх роздивитися. Потім він перевертає малюнки зображенням донизу.

Педагог розповідає: «Герої мультфільмів товаришували і їздили одне до одного в гості. Але злому чарівнику це не подобалося. Він здійняв сильний вітер і переніс героїв з мультфільмів у різні куточки світу далеко від країн, у яких вони проживали. Давайте, діти, допоможемо їм повер­нутися додому.»

Діти по черзі перевертають малюнки. Вони називають героя мультфільму та країну, в якій він живе.

Закінчи речення

Мета: розвивати фонематичний слух; закріплювати вивчені лексичні одиниці в усному мовленні дітей.

Педагог починає гру, продекламувавши ре­чення українською. Діти закінчують речення, до­бираючи риму англійським словом.

У Василя живе бульдог,

а собака буде dog.

У ставку, де є місток,

пливе зелена жаба frog.

Хто з’їв учора мій омлет?

Це нахабний сірий cat.

Рудий хвіст стирчить із box,

це лисиця певно fox.

Сірий друг живе у house,

звуть його звичайно mouse.

Люблю грати я в футбол,

б’ю ногою м’ячик ball.

Кіт і миші

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці в усному мовленні дітей.

Педагог обирає дитину на роль Кота. Решта гравців Миші розташовуються на стільчи­ках. Кіт підходить до Мишей і каже:

Little Mouse, little Mouse,

Would you come out of your house?

Миші відповідають: Thank you, cat, I won’t leave my flat.

Кіт, розсердившись, повертається на своє місце і вдає, що заснув. Після слів педагога «Mice, go to the field!» Миші вибігають на се­редину кімнати і починають гратися. На слова педагога «Cat, catch the mice!» Кіт прокидається і намагається їх упіймати. Той, кого він упіймає, стає Котом.

ІГРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ

Як тебе звати?

Мета: вправляти дітей у діалогічному мовленні; учити використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях; визначити рівень засвоєння знань за темою.

Педагог обирає ведучого і пропонує йому сісти на стілець спиною до інших дітей. Потім показує на будь-кого з вихованців і запитує: «What is your name?».

Гравець відповідає: «Му name is …». При цьо­му можна змінювати голос й називати своє ім’я або ім’я іншої дитини.

Педагог запитує ведучого: «Is he …?» («Is she …?»). Той відповідає: «Yes, he is.» («Yes, she is.»), або «No, he isn’t.» («No, she isn’t.»).

Якщо відповідь правильна, то ведучий зали­шається, якщо ні місце займає та дитина, якій вдалося його перехитрити.

Що у торбинці?

Мета: закріплювати вивчені лексичні одиниці в усному мовленні дітей; вчити правильно формулювати висловлю­вання англійською.

Обладнання: торбинка; невеличкі пластмасові іграшки фігурки тварин, фрукти, машинки тощо.

Діти з-поміж себе обирають одного гравця. Потім педагог зав’язує йому хустинкою очі і про­понує навпомацки вибрати у торбинці один пред­мет. Не витягуючи руки з торбинки, дитина має визначити, що це за предмет, й описати його так, щоб вгадали інші.

Наступною грає дитина, яка відгадала пред­мет за описом.

Запрошення

Мета:закріплювати вивчені лексичні одиниці, зокрема назви місць відпочинку, в усному мовленні дітей; учити правильно формулювати висловлю­вання англійською.

Обладнання: малюнки із зображеннями місць відпочинку.

Педагог показує малюнки із зображення­ми місць відпочинку, а діти називають їх англій­ською мовою. Потім кожна дитина обирає собі малюнок із зображенням того місця, куди б вона хотіла піти. Педагог має відгадати, хто з дітей куди хоче піти. Педагог запитує у першої дитини: «Let’s go to the yard? (у другої «… cinema», тре­тьої «… playground» тощо).

Коли педагог правильно називає обране дитиною місце, вона погоджується: «Oh, with pleasure.». Коли педагог помиляється, дитина від­повідає: «І am sorry, I can’t.». Гра продовжується, доки педагог не запитає всіх дітей.

 

Категорія: Мої файли | Додав: 5olimp
Переглядів: 161 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar