Школа сприяння здоров'ю в "Олімпійському"

«Гармонійно розвинена особа –

це людина, в якої гармонія душі,

гармонія інтелекту і гармонія фізичного тіла,

утворюють «три кити», на яких будується вся суть людини».

Аристотель, 384 р. до н. е.

«Здоров’я – це все, а всі інші блага людини без здоров’я – ніщо». Цей вислів дає можливість зрозуміти, що здоров’я є основною складовою життя людини. У наш час погіршилося здоров’я дітей дошкільного віку, яке стало не тільки медичною проблемою, але й серйозною педагогічною, тому що воно ускладнює процес навчання, знижує якість знань, сповільнює психічний і фізичний розвиток дітей, викликає відхилення в їхній соціальній поведінці. Саме тому з 2005 року на базі нашого закладу працює Школа сприяння здоров’ю.

Головна мета роботи ЗДО – Школи сприяння здоров'ю - забезпечувати гармонійний розвиток дитини як особистості з орієнтацією на її цінності та інтереси через створення спільно з родинами здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища. Тому щороку колектив розглядає питання оздоровлення, профілактики, виховання здорової дитини з різних позицій на педагогічних радах, семінарах, засіданнях консалтингів тощо. Порівняльний аналіз показників здоров’я дітей за попередні роки ілюструє результативність впровадження здоров’язберігаючих технологій. Це – створення доброзичливої атмосфери спілкування і взаємодії; покращення стосунків, уникнення конфліктів; здатність дітей художньо сприймати природу та твори мистецтва; підвищення пізнавальної активності; покращення рівня інтелектуальних можливостей; позитивна мотивація навчальної діяльності; відсутність у листі здоров’я тенденцій до погіршення показників фізичного здоров’я наших вихованців.

Система збереження здоров’я дітей в нашому закладі передбачає різноманітні форми і методи фізичного виховання. Загартування в нашому закладі – це чітка організація теплового і повітряного режиму, чіткий режим прогулянок, гігієнічні процедури. Також використовуються нетрадиційні методи загартування та фізичного виховання. У нашу практику введені гімнастика пробудження, ходіння по водно-сольових доріжках та доріжках Здоров’я босими ногами, полоскання горла і ротової порожнини розчином солі, точковий масаж, самомасаж, дихальна гімнастика, корекційні вправи тощо. Наші дошкільнята залюбки плавають у басейні, відвідують гуртки ЛФК та степ-аеробіки.

З дітьми проводяться заняття з фізичної культури, на яких максимально задовольняється потреба в активних рухах, поліпшуються показники фізичного розвитку, підвищується розумова працездатність і емоційний тонус. Спільна творча співпраця педагогічних працівників, батьків і громади допомагає успішно вирішувати завдання фізичного розвитку і формування позитивної мотивації до здорового способу життя у наших вихованців.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТВОРЕННЯ РУХОВО-ОЗДОРОВЧОГО ПРОСТОРУ В ЗДО

        Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно турбує питання щодо допомоги малюкам бути здоровими, сильними, витривалими. Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб сформувати в малих українців свідоме ставлення до власного здоров’я.

        З огляду на це одним із пріоритетних напрямів роботи дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5 «Олімпійський» є збереження і зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

Зважаючи на це, перед нашим колективом постало ряд важливих завдань:

  • створення сприятливих умов для рухово-оздоровчого простору;
  • впровадження і використання в процесі фізичного розвитку дитини інноваційних технологій сучасності;
  • організація фізкультурно-оздоровчої роботи на основі здоров’язбережувальних технологій.

        Для вирішення основних завдань колектив дошкільного закладу звернувся до питання залучення різних, як стандартних, так і нестандартних здоров’язбережувальних технологій в практиці роботи з дітьми. На сьогодні в дошкільному закладі склалася ціла система здоров’язбережувальних технологій, які практично релізовуються в роботі з дітьми з метою збереження та зміцнення їх здоров’я.

        Здоров’язбереження – складний процес, забезпечення якого передбачає виконання ряду умов та аспектів даної роботи.

Види здоров’язбережувальних технологій

Профілактично-лікувальні технології:

- Фітотерапія

- Вітамінотерапія

- Різні види самомасажу, ходіння по доріжках Здоров’я, загартувальні процедури тощо

Оздоровчі технології терапевтичного спрямування:

арттерапія;

піскотерапія (сендплей);

казкотерапія;

музична терапія;

кольоротерапія;

сміхотерапія;

ігротерапія;

етнотерапія;

акватерапія тощо.

Інноваційні оздоровчі технології:

- елементи художньої гімнастики;

- пальчикова гімнастика;

- дихальна та звукова гімнастики;

- психогімнастика (вправи, ігри,етюди, пантоміми);

- корегувальна гімнастика;

- фітбол-гімнастика;

- степ-аеробіка;

- роуп-скіппінг;

- ігровий стретчинг;

- глайдінг;

- дитяча йога.

Зміцнення та оновлення здоров’язберігаючого простору, який включає в себе:

- спортивна зала з раціонально підібраним фізкультурним та спортивно- ігровим обладнанням;

- фізкультурні куточки у групових кімнатах;

- басейн;

- спортивний майданчик;

- доріжки Здоров’я, масажери та ін.

Широке використання нетрадиційного фізкультурного обладнання:

- тунель для прокочування м’яча та різноманітних підлізань;

- м’ячі-фітболи;

- степ-платформи;

- різнокольорові сліди;

- художні доріжки;

- жорсткі килимки;

- глайди;

- скакалки;

- «силовий» комплекс;

- природний матеріал для виконання загальнорозвивальних вправ, що стимулює біологічно активні точки;

- яскраво оформлені предмети та інвентар для виконання загально-розвивальних вправ та ін.

        В систему роботи дошкільного закладу впроваджуються інноваційні технології з фізичного виховання такі, як: фітбол-аеробіка, ігровий стретчинг, дитяча йога, степ-аеробіка, глайдінг, роуп-скіппінг, елементи театру фізичного виховання М. Єфименка на заняттях з фізкультури та в руховому режимі для дітей, визначаються етапи впровадження кожної з технологій. Як показує досвід роботи, дані технології можуть бути ефективним доповненням до державних програм.

        Використання м’ячів-фітболів дозволяє збільшити рухову активність дітей упродовж дня. Ключова особливість заняття з фітболом – нестабільна опора, яка постійно змушує дитину зберігати рівновагу в позиції сидячи на м’ячі, включати в роботу різні групи м’язів. За своїми віковими особливостями дитина поки що не може свідомо включати в роботу відповідні м’язи. Усі потрібні рухи вона виконує підсвідомо, використовуючи махи, силу інерції та інші можливості. Робота на рухливому, що постійно хоче «вислизнути», м’ячі ускладнюється тим, що малюк змушений балансувати, щоб на ньому втриматися. Неабияку роль тут відіграє й емоційний компонент: адже м’яч – це іграшка, партнер. Він гарний і, головне, рухливий та взаємодіє з дитиною.

      Глайдінг – це поєднання інтенсивного тренування і розваги. Суть глайдінгу полягає в тому, до завдяки глайдам звичайні вправи із аеробіки та фітнесу за рахунок додаткового навантаження набувають нового змісту. Шанувальники глайдінгу порівнюють його з танцем на льоду, оскільки всі рухи виконуються плавно, ковзаючи, заняття стає більш динамічним і веселим. Працювати з глайдами дуже просто. Головне – зайняти правильне вихідне положення.

        Дуже цікавий і дієвий вид аеробіки – степ-аеробіка. Це ритмічні рухи вгору-вниз на спеціальній платформі. Такі вправи розвивають рухливість у суглобах, формують склепіння стопи, тренують рівновагу, серцево-судинну, дихальну систему.

      Ігровий стретчинг – оздоровча методика, що передбачає використання комплексів взаємо­пов’язаних ігрових ситуаційних вправ, спря­мованих на розвиток гнучкості тіла, збільшен­ня рухливості суглобів та розтягування м’язів, зміцнення хребта, профілактику плоскосто­пості.

        Заняття дитячою йогою доповнюють оздоровчу програму ігрового стретчингу та допомагають підтримувати тонус дитячого організму, знімати стрес, зміцнювати здоров’я й позбавля­вся напруженості.

Заняття йогою роблять тіло сильним та гнучким, вони покращують здоров’я та сприяють ясності розуму. Йога для дітей допоможе підвищити рівень енергії, покращити опір хворобам та досягнути внутрішньої гармонії. Є багато видів йоги, але з дошкільниками найчастіше і найдоцільніше проводити заняття з хатха-йоги. Дітям дуже подобається займатися цими вправами. І, якщо батьки будуть підтримувати дітей вдома і робити з ними вправи кожен день, це допоможе дітям стати урівноваженими, зосередженими, гнучкими, спритнішими і взагалі здоровішими.

      Роуп-скіппінг – новий вид рухової активності, який поєднує комбінації стрибків, акробатичних елементів, танцювальних елементів з однією або двома скакалками, які виконуються індивідуально або в групах. Такі тренування зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи, допомагають спалювати жир, розвивають такі важливі якості, як спритність і координація, а також швидкісно-силові якості і витривалість.

        Роуп-скіппінг носить оздоровчий і спортивний характер. Включати елементи роуп-скіппінгу на заняттях з фізичного розвитку у дошкільному закладі рекомендується з дітьми середнього дошкільного віку (тут відіграє першорядну роль головне правило – вміти користуватися скакалкою та стрибати через скакалку).

        Кожна дитина на заняттях з використанням елементів інноваційних оздоровчих технологій (фітнесу) знаходить фізичне і моральне задоволення, отримує заряд енергії та бадьорості, а також «море» позитивних емоцій. Все це сприяє оздоровленню, фізичному розвитку, позитивно впливає на всі системи організму дитини.

  • Одним із важливих напрямів діяльності ДНЗ є корекційна робота з дітьми (функціонує спеціальна група для дітей з порушенням розвитку мовлення). Учитель-логопед діагностує мовленнєвий розвиток дошкільників, планує і проводить корекційну роботу з постановки звуків мови, автоматизації звуків у складах, словах, реченнях, зв’язному мовленні. Проводить релаксацію, дихальну, пальчикову й артикуляційну гімнастики, масаж, ігротренінг, казкотерапію, логоритміку, розвиває фонетико-фонематичний слух. (детальніше можна ознайомитися на блозі вихователя з фізкультури "Фізкультура для логопатів"https://fiskulturadlyalogopativ.blogspot.com/)

!!!  Інформація для роздумів…

Інтенсифікація сучасного суспільства висуває нові вимоги до людини та її здоров’я. Зростає значущість і цінність здорового способу життя особистості в контексті формування культури здоров’я всієї нації.

Усі ми хочемо бачити дитину здоровою, розумною, успішною. Але, на жаль, статистика стану здоров’я дошкільників сьогодні є досить невтішною. За даними Міністерства охорони здоров’я України 90% усіх дітей мають відхилення в загальному стані здоров’я. Із них 30% мають по два та більше захворювань.

Тож актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров’я дітей та формування здорового способу життя як цінності.

Основи здоров’я закладаються в період раннього та дошкільного дитинства. Тож збереження та зміцнення здоров’я кожного малюка є одним із пріоритетних завдань суспільства, сім’ї та дошкільного закладу.

Убезпечене майбутнє людини значною мірою залежить від стану всіх складових здоров’я (фізична, соціальна, психічна, духовна), від уміння берегти здоров’я і життя за будь-яких життєвих ситуацій. Звідси випливає важливе завдання – сформувати у вихованців потребу цінувати власне здоров’я і життя як найвищу індивідуальну та соціальну цінність.

У контексті зміцнення здоров’я чільне місце займають здоров’язберігаючі освітні технології, до яких належать всі педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю і виховують культуру здоров’я.

Тому велику увагу приділяємо впровадженню в дошкільному навчальному закладі здоров’язберігаючих технологій, під якими розуміємо:

  • створення сприятливих умов розвитку, виховання, навчання дитини в дошкільних навчальних закладах (спокійне середовище, яке не пригнічує психічні процеси, відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог до дитини, зростання дошкільника у прийнятному, найбільш відповідному його природі темпі);
  • оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно і до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);
  • повноцінний та раціонально організований руховий режим (до 3-х годин для дітей раннього віку, 3-4 години для дошкільників молодшого віку, 4-5 годин для дошкільників старшого віку).

Одним із головних завдань дошкільних закладів є створення оптимальних умов для розуміння дітьми переваг здорового способу життя, заохочування до здобуття знань, умінь і навичок збереження здоров’я; стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції; швидке й ефективне поширення знань про здоров’я. Адже воно є основою життєвого успіху для кожної людини. Вихователь може навчити дитину дій, що приведуть до формування певних переконань, може навчити дитину дій, що приведуть до формування певних переконань щодо здорового способу життя.

Особистість завжди відзначається індивідуальною своєрідністю, вона має своє неповторне індивідуальне обличчя, що виявляється в її характері та здібностях. Всі заняття з фізичної культури проходять під девізом «Твоє здоров’я у твоїх руках, тож бережи його щоденно». Діти усвідомлюють, що кожен із них є особистістю неповторною, яка впевнена у своїх можливостях, наполегливо переборює труднощі, з адекватною самооцінкою. Аналізуючи та визначаючи самооцінку дітей, маючи результати аналізу, можна використовувати різноманітні методи і прийоми для виховання у дітей поваги до себе й до інших людей, віру у свої можливості і здібності, прагнення бути здоровими, а головне – бажання жити і радіти життю.