Пріоритетні напрями роботи ЗДО 

на 2019-2020 н.р.

1. Створити в ЗДО умови для реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної дошкільної освіти.

2. Спрямувати зміст освітньої роботи на забезпечення якісного проживання дошкільного дитинства шляхом упровадження STREAM-освіти.

3. Продовжувати роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих здібностей кожної дитини.