Пріоритетні напрями роботи ЗДО 

на 2018-2019 н.р.

  • Спрямувати зміст освітньої роботи на  реалізацію діяльнісного підходу як важливої умови гармонійного розвитку сомадостатньої, ініціативної, компетентної особистості дитини дошкільного віку, готової  до навчання в Новій українській школі.

 

  • Сприяти створенню єдиного освітнього простору щодо формування логіко-математичної компетентності  дошкільників на засадах педагогіки партнерства.

 

  • Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів через якісне використання інформаційно-цифрових технологій.