Правова абетка дошкільника

     Дитинство — найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме у цей період людина потребує найбільшої уваги і захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їх проблем, інтересів та потреб, від стану охорони дитинства залежить доля кожної дитини і розвиток суспільства загалом. Базовим документом, спрямованим на захист дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй.

        Конвенція про права дитини отримала найбільш широке міжнародне визнання серед усіх документів з прав людини, її було ратифіковано 191 країною. Конвенція поєднує в одному документі весь спектр прав людини, що мають відношення до дітей — громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав. Конвенція була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року і набрала чинності у вересні 1990 року.  У 41 статті конвенції викладені права людини, якими володіє кожна дитина у віці до 18 років і які необхідно поважати і захищати. Це такі права як: «Право на життя»; «Право на ім'я»; «Право на харчування»; «Право на родину»; «Право на відпочинок»; «Право на захист від фізичного та психологічного насильства»; «Право на освіту» та ін.

     В Україні конвенція набула чинності з 27 вересня 1991 року і з цього часу стала першим документом з питань захисту прав дітей.

    У 2001 році прийнято Закон України «Про охорону дитинства», який визначає охорону дитинства у нашій країні як стратегічний загальнона­ціональний пріоритет і встановлює основні засади державної політики у сфері реалізації прав дітей на життя, охорону здоров'я, освіту, соці­альний захист та всебічний розвиток. Реалізація цього закону вимагає об'єднання зусиль усіх, кому не байдужа доля дітей, і не лише освітян, а кожного громадянина України.

Основні завдання правового виховання у закладі дошкільної освіти:

 • створення умов для формування у дітей правової компетентності;
 • ознайомлення з соціально-правовими нормами і правилами поведінки у формі, що відповідає віку;
 • формування у дітей: соціальної відповідальності, здібностей розуміти і оцінювати свою поведінку і вчинки оточуючих людей, навичок спілкування в різних ситуаціях з орієнтацією на ненасильницьку модель поведінки;
 • виховання у дітей шанобливого і терпимого ставлення до людей незалежно від їх походження, расової та національної належності, мови, статі, віку, особистісного та поведінкового своєрідності, в тому числі зовнішнього вигляду і фізичних вад;
 • сприяння процесу формування у дітей: почуття власної гідності, своєї думки і навичок його вираження, умінь конструктивного вирішення конфліктів і суперечок; виховання поваги до гідності і думки іншої людини;
 • створення в дошкільному навчальному закладі правового простору і умов для підвищення кваліфікації вихователів у сфері правового виховання;
 • підвищення рівня правової культури педагогічного складу дошкільного освітнього закладу та батьків дітей, які відвідують дитячий сад;
 • створення умов для організації взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу з питань правового виховання та залучення батьків у правовиховний процес;
 • підвищення рівня соціально-правової захищеності дітей як в дошкільному навчальному закладі, так і в сім’ї;
 • формування у батьків розуміння відповідальності сім’ї за дитину,за дотримання його прав, необхідності створення в родині взаємин, заснованих на розумінні, турботі, ненасильницьких способи спілкування;
 • надання необхідної допомоги сім’ям у здійсненні правовиховної діяльності.

       У практиці правовиховної діяльності педагогів неприпустимі впливи на дошкільників, що ображають їхню людську гідність, жорстокі покарання, грубе звернення і т.п.

Як реагує дитина на порушення її прав

    Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона грубить, блазнює, б'ється, замикається в собі тощо)

    Її турбує особиста безпека і любов до неї.

    Вона часто буває в поганому настрої.

    Може втекти з дому.

    Може робити спроби суїциду (замаху на своє життя).

Памятка для дорослих з правового виховання

1. Показуйте дитині , що її люблять такою, якою вона є , а не за якісь досягнення.

2. Не можна ніколи (навіть у пориві гніву )говорити дитині ,що вона гірша за інших.

3. Треба чесно й терпляче відповідати на будь-які її запитання .

4. Намагайтесь щодня знаходити час ,щоб побути наодинці зі дитиною.

5. Учіть дитину вільно спілкуватися не тільки зі своїми однолітками ,але й із дорослими.

6. Не соромтесь підкреслювати,що ви пишаєтеся малюком .

7. Будьте чесні в оцінках своїх почуттів до дитини .

8. Завжди говоріть дитині правду ,навіть коли вам це невигідно.

9. Оцінюйте тільки вчинки,а не її саму.

10. Не домагайтеся успіху силою . Примус – найгірший варіант морального виховання . Примус у сім’ї порушує особистість дитини .

11. Визнайте право дитини на помилку .

12. Думайте про дитячий «банк» щасливих спогадів .

13. Дитина ставиться до себе так , як ставляться до неї дорослі .

14. І взагалі , хоч інколи ставте себе на місце дитини, і тоді ви краще зрозумієте, як її виховувати.

Правова абетка дошкільника в картинках

Мультимедійні ігри з правового виховання для дошкільнят

1. "Допоможи Зайчику дізнатись про його права".                                   

2. "Яке право порушено у казці?"