Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

Загальні відомості

Нормативно-правова база

Довідкові матеріали

Методичні рекомендації

Програми розвитку дітей


       Докорінні зміни в системі освіти забезпечуються реалізацією Закону України «Про освіту» та ключових положень Концепції «Нова українська школа». Дошкільна освіта розглядається сьогодні як базис системного розвитку дитини, фундамент творення якісно нового освітнього простору, а, отже, й змінювати слід, насамперед, її стереотипи й установки, усталені принципи функціонування.

         Заклад дошкільної освіти №5 «Олімпійський» організовує освітню роботу в 2018-2019 навчальному році згідно:

Законів України

«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ;

«Про дошкільну освіту» від 01.07.2001 № 2628-ІІІ;

«Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 23.05.2017 № 2053-VIII;

Указів Президента України

«Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015 №580;

«Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 09.02.2016 №42;

Постанови кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про тінклюзивно-ресурсний центр» від 12.07. 2017 № 545;

Розпорядження кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти регламентується відповідними нормативно-правовими актами:

• Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669;

• Наказ МОН України від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальнихзакладах різних типів та форми власності». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965;

• Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції про національно-патріотичне виховання дітей та молоді». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965;

• Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693;

• Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;

• Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»;

• Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

• Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

• Лист МОН України від 20.10.2016 №1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню з народними традиціями,святами та обрядами»;

• Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»;

• Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;

• Наказ МОН України від 16.04.2018 №372 «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти»;

• Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

 

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу

в закладі дошкільної освіти №5 «Олімпійський» на 2018-2019 н.р.

1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в редакції 2017 року

2. Програмно-методичний комплекс для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

4. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»

5. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення».

6. Парціальні програми:

- «Англійська мова для дошкільнят» (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.);

- «Грайлик»-програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ» (Березина О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.);

- «Дитяча хореографія» (Шевчук А.С.);

- «Україна – моя Батьківщина» (Каплуновська О.М., Кичата І. І., Палець Ю. М.);

- «Казкова фізкультура» (Єфименко М.М.);

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.);

- «Радість творчості» (Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);

- «Скарбниця моралі» (Лохвицька Л.В.).