Напрями роботи практичного психолога ЗДО

Робота з дітьми:

1. Визначення психологічної готовності дітей до шкільного навчання: діагностика та методичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які не підготовлені до школи.

2. Визначення емоційного стану дітей в групі, рівня їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу; визначення причин порушення спілкування дитини з дорослими і дітьми; допомога дитині в налагодженні стосунків з оточуючими (батьки, вихователі, однолітки).

3. Визначення певних здібностей дитини, проведення додаткових розвивальних занять за необхідності.

4. Визначення дітей, які потребують спеціального корекційного навчання: виявлення дітей із вадами розвитку, оформлення документів направлення дітей на обстеження до ІРЦ, відстеження динаміки розвитку цієї дитини.

5. Діагностика вікових особливостей дітей для подальшого планування індивідуальної навчально-виховної роботи психолога,батьків, вихователів.

Робота з педагогічним колективом:

1. Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу: проведення психологічного аналізу заняття, допомога вихователеві у підготовці розвивальних занять для розвитку пізнавальних процесів та особистісні характеристики дитини.

2. Індивідуальні консультації для вихователів щодо проблем особистісного, емоційно-вольового та розумового розвитку дитини. Надання рекомендацій щодо розвитку певних здібностей дитини, її обдарованості,полегшення адаптації до нових навчально-виховних умов.

3. Психологічна просвіта педагогічних працівників: проведення групових консультацій, семінарів, виступи на педрадах за психологічною тематикою, надання літератури, робота стенду тощо.

4. Психологічна підтримка вихователя: психологічне консультування особистісних проблем, проблем взаємин у колективі; психологічні тренінги розвитку позитивного мислення, ефективного спілкування, подолання конфліктів.

Робота з батьками:

1. Робота за запитом.

2. Вивчення особливостей спілкування з дитиною в сім'ї, стилю виховання.

3. Індивідуальні та групові консультації для батьків щодо проблем особистісного, емоційно-вольового та розумового розвитку дитини. Надання рекомендацій щодо розвитку певних здібностей дитини, її обдарованості,полегшення адаптації до нових навчально-виховних умов.

4. Психологічна просвіта батьків (батьківські збори, література, стенди, лекції, бесіди, тренінги).