Візитка вихователя-методиста

Як створити колектив однодумців, об'єднаних єдиною педагогічною ідеєю?

"Педагогічна ідея - це крила, на яких підноситься колективна творчість.

Ідея надихає колектив і починається найцікавіше й найпотрібніше - колективна дослідницька робота".

В. Сухомлинський

      Методичний супровід освітнього процесу в закладі дошкільної освіти здійснює вихователь-методист

Коваль Світлана Олексіївна

Освіта: повна вища

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 16 років

Методична робота в ЗДО ведеться згідно наступних напрямів:

  • створення атмосфери творчості, психологічної комфортності у педколективі;
  • знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;
  • підвищення професійної компетентності вихователів;
  • вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи та організації освітнього процесу в ЗДО.

Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет.

Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету Окремими розділами виділено нормативні документи, матеріали атестації працівників, співпраця зі школою та родиною, банк перспективного педагогічного досвіду.

Для реалізації однієї з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги (в тому числі й електронні): дитячої художньої літератури, методичної літератури, дидактичних ігор, періодичних видань тощо.

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи педагогів. Це інформації, доповіді, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних днів та тижнів, методичні рекомендації, матеріали та інструментарій для проведення моніторингу набутих дітьми компетенцій з метою здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.

У методичному кабінеті регулярно організовуються тематичні виставки, матеріали яких ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу.

Зміст методичної роботи в закладі дошкільної освіти будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, діючих програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних рекомендацій, інформації про перспективний педагогічний досвід

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців, що відображається у тематиці запланованих методичних заходів на навчальний рік: педагогічних радах, семінарах, консультаціях, колективних переглядах, методичних годинах.

Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи

Методична робота в закладі дошкільної освіти відповідає структурі методичної роботи з педагогічними кадрами. В роботі з педколективом впроваджуються масові (педради, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі групи) та індивідуальні (самоосвіта, курсова перепідготовка) форми методичної роботи.

В закладі дошкільної освіти створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів.
Адміністрація  закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на методгодинах.
Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями, працює Клуб молодих спеціалістів «Сходинки зростання» під керівництвом досвідченого вихователя Романюк Л.В. За кожним з молодих вихователів закріплено педагога-наставника.

Широко використовуються традиційні та інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: круглий стіл, методичні посиденьки, прес-конференції, майстер-класи, квести, диспути, дискусії, «мозковий штурм».
Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки творчих робіт працівників закладу.


Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі результативності навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет та діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно корегувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:

• забезпечення професійною інформацією;

• організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;

• підтримка експериментальної роботи педагогів ЗДО;

• діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;

• організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

• допомога педагогам в підготовці до атестації;

• організація підвищення кваліфікації;

• допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

• виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

• участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;

• виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

• методична допомога в проведенні відкритих заходів, допомога у проведенні професійних конкурсів.