Методичний супровід організації дистанційної роботи закладу дошкільної освіти  в умовах  карантину

1. «Що потрібно знати освітянам про дистанційну роботу?» (методичні рекомендації для педагогів закладу дошкільної освіти)

2. Організація дистанційної освіти: що запропонувати дітям дошкільного віку  та їх батькам.

3. Поради для батьків, які мають дітей дошкільного віку.

4. 5 речей про коронавірус, які потрібно знати батькам - МОН та МОЗ дають роз'яснення. 

5. STREAM-освіта для дітей дошкільного віку під час карантину: поради вихователям та батькам від авторів програми.

http://ukrdeti.com/stream-osvita-dopomagayemo-batkam-pid-chas-karantinu-osvitni-sitauci%d1%97-dlya-ditej-starshogo-doshkilnogo-viku/

http://ukrdeti.com/stream-osvita-dopomagayemo-batkam-pid-chas-karantinu-osvitni-situaci%d1%97-dlya-ditej-serednogo-doshkilnogo-viku/

http://ukrdeti.com/stream-osvita-dopomagayemo-batkam-pid-chas-karantinu-osvitni-situaci%d1%97-dlya-ditej-molodshogo-doshkilnogo-viku/

6. Навчаємо мови та розвиваємо мовлення дитини: допоможемо батькам і дітям під час карантину!

7. Калейдоскоп ігор та вправ для дошкільнят, які урізноманітнять освітню діяльність в умовах карантину

8. Цікавинки для дітей, батьків та вихователів від Всеосвіти.

9. Методичні акценти від проф. Катерини Крутій щодо організації дистантної освіти дошкільників

10. «Топ-15 сайтів для розвитку дітей» https://osvitanova.com.ua/posts/644-top-15-saitiv-ukrainskoiu-movoiu-dlia-rozvytku-dytyny.amp

11. «Конструктор з пластиліну та зубочисток»  https://mini-rivne.com/konstruktor-z-plastuliny/ 

12. «Граємось із дітьми: 40 цікавих ідей відпочинку всією сім’єю»  http://www.samotuzhky.com.ua/54279 

13.  «50 обов’язкових завдань для дошкільника на карантин»

http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3UpWIDhtahNxMw-z_igpBZSd-fWDIpAVudbm3slyHe3TuGifGXeztMzMA

14. Лист МОН  № 1/9-219 від  23.04.2020 "Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину"

 

Виховання культурно-гігієнічних навичок

у дітей дошкільного віку

Картина запрошує до розмови

(консультація для педагогів ЗДО)

Дошкільник і книжка:

щоб знайомство було вдалим

(бібліофреш для педагогів та батьків)

Нетрадиційні види театру в ЗДО

Створення розвивального життєвого простору 

в групових приміщеннях  ЗДО

Особливості соціально-економічної освіти дошкільників

    До системи заходів з економічного виховання слід залучати дітей вже з молодшого дошкільного віку і продовжувати роботу у середньому та старшому дошкільному віці, використо­вуючи при цьому різні форми організації їх життєдіяльності.  Так, у роботі з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку мають перева­жати ігрові методи, зокрема дидактичні ігри економічного спряму­вання, а зі старшими дошкільниками слід проводити тематичні заняття з економіки.

    Важливо зазначити, що роботу з соціально-економічного ви­ховання слід упроваджувати в освітній процес не фрагментар­но, а системно, що передбачає поступовий перехід від засво­єння найпростіших до складніших понять. Під час вивчення нових слів та складних термінів доречно активно використовувати технологію мнемотехніки та практикувати опра­цювання з дітьми літературних творів. Відомі дітям казкові сюже­ти змінювати так, аби вони розгорталися перед дошкільниками як проблемні економічні ситуації. Розв'язання таких ситуацій сприяє розвитку логіки та комунікативних здібностей дітей. Майже в кожній казці наявний «економічний» підтекст.

      Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казко­ві персонажі, які є частими гостями на заняттях, а також лялька Аф­латун.  Залежно від поставлених навчальних та розвивальних завдань слід обирати відповідний вид діяльності дошкільників — ігрова, тру­дова чи художньо-продуктивна. Скажімо, засвоєння знань зі сфери фінансів, зокрема озна­йомлення з поняттями «гроші», «ціна», «вартість», «обмін», «продаж» тощо, ефективніше відбувається під час проведення дидактичних, настільно-друкованих та сюжетно-рольових ігор. Тоді як усвідомлення того, чому слід поважати результа­ти праці людей, діти найуспішніше засвоюють у процесі тру­дової та різних видів художньо-продуктивної діяльності.

Найефективнішими щодо соціально-еконо­мічної освіти є такі форми роботи з дітьми, як-от:

 • тематичні заняття різних видів;
 • екскурсії;
 • дидактичні та сюжетно-рольові ігри;
 • ігрові імпровізації;
 • ігри-стратегії;
 • презентації індивідуальних проектів;
 • драматизація казок;
 • художньо-продуктивна діяльність.

    Провідною формою організації роботи з економічної освіти є заняття. Продуктивними та цікавими для дітей є заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо.

     На різних етапах формування економічної обізнаності дошкіль­ників заняття з дітьми має різну структуру. Утім основними його структурними частинами є такі:

 • вступ — підготовка до сприймання матеріалу;
 • термінологічна частина — розкриття основних понять, які будуть використані на занятті;
 • ігрова апробація матеріалу
 • для молодших дошкільників — переважно дидактичні ігри;
 • для дітей середнього дошкільного віку — ситуативні ігри;
 • для старших дошкільників — сюжетно-рольові ігри;
 • варіативна частина — проведення різних форм роботи з дітьми на вибір вихователя: завдання з образотворчої ді­яльності, вправи на формування математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям тощо;
 • заключна частина — підбиття підсумків, оголошення до­машнього завдання.

    На кожному етапі педагоги можуть проводити різні ігри економічно­го спрямування залежно від віку та рівня економічної компе­тентності дошкільників.

     Відомо, що через гру дошкільник освоює та пізнає світ. Вона є тим механізмом, що перетворює вимоги соціального середовища на власні потреби дитини. Під час гри дошкільник наслідує форми суспільних відносин людей, поступово опановує моральні норми по­ведінки й починає керуватися ними у своїх стосунках з дорослими й іншими дітьми. Під час різних ігор діти обмінюються іграшками чи іншими предметами, продають їх, купують, працюють з ними, тим са­мим збагачуючи власний економічний досвід. З метою формування елементарних економічних знань та еко­номічної культури дошкільників слід розробити добірку дидактичних, настільно-дидактичних та сюжетно-рольових ігор для дітей за такими темами:

 • Моя сім'я;
 • Товар;
 • Гроші;
 • Моє місто;
 • Моя країна;
 • Ресурси.
 • Потреби

     Активна участь дошкільників у спеціально організованих іграх економічного спрямування — це чудова можливість закріпити отри­мані знання на практиці та розширити власний досвід методом спроб та помилок.

     Ігри для дітей молодшого та середнього дошкільного віку подано на форумі порталу «Педрада» в розділі «Методичний кабінет», тема «Корисні додатки до публікацій».

     Важливо також налагодити активну співпрацю з батьками. Адже саме на прикладі різних побутових ситуацій, що відбуваються в кожній сім'ї, можна дуже наочно ознайомити вихованців з різними еконо­мічними поняттями, як-от: «товар», «продукт», «послуга», «дохід», «витрати», «гроші», «банк», «інфляція», «податок», «ціна» тощо. При цьому вкрай важливо, щоб до­шкільник усвідомив себе не лише членом сім'ї, родини, а й суспіль­ства, громадянином своєї держави; щоб він зрозумів залежність між своєю поведінкою та її можливими наслідками для власної родини та держави в цілому.

Куточок живої природи в дошкільному закладі

 

   Виховне значення природи важко переоцінити. Спілкування з природою позитивно впливає на людину, робить її добрішою, будить в ній кращу почуття. Особливо велика роль природи у вихованні дітей.

   В дошкільній установі дітей знайомлять з природою, з тими змінами, які відбуваються в ній в різні пори року. На основі набутих знань формуються такі якості, як реалістичне розуміння явищ природи, допитливість, вміння спостерігати, логічно мислити, естетично, з цікавістю та любов’ю відноситись до всього живого. Любов до природи, навички бережного відношення до неї, турбота про живі істоти народжують не тільки інтерес до природи, але й сприяють формуванню в дітей кращих рис характеру, таких, як патріотизм, працелюбність, повагу до праці дорослих, які охороняють та примножують природні багатства.

   Познайомити дітей з природою, виховувати любов до неї допоможе куточок природи дошкільного закладу, де утримують кімнатні рослини та деякі тварини.

   Жителів куточка природи діти бачать кожного дня, що полегшує роботу вихователя, під його керівництвом діти систематично спостерігають та доглядають за живими організмами. В процесі догляду за ними діти отримують уявлення про багатство рослинного та тваринного світу на землі, про те, як ростуть та розвиваються рослини та тварини, які умови для них слід створювати. Вихователь вчить дітей порівняльному аналізу: порівнюючи тварин, знаходити подібність та відмінність між ними, спільне та різне в рослин, допомагає помічати цікаві особливості зовнішнього вигляду, поведінки тварин. Під час розглядання кімнатних рослин звертає увагу дітей на красу квітів та листя, на те, як рослини, що знаходяться в груповій кімнаті, і добре доглянутий акваріум прикрашають її. Все це сприяє формуванню в дітей почуття прекрасного.

   В процесі систематичного догляду за рослинами та тваринами вихователь формує в дітей певні трудові навички, вчить уважно відноситись до мешканців куточка, турбуватися про живі організми, укріплюючи таким чином в дітей інтерес до природи, наполегливість у досягнені результати.

Плануючи роботу, слід враховувати:

- Загальні положення про куточок в дошкільному закладі.

- Вимоги до куточка природи.

- Зміст і організацію роботи дошкільників у куточку живої природи.

- Охорону праці дітей.

Додатки:

- рослини, що рекомендуються для утримання в куточку природи;

- тварини, що рекомендуються для утримання в куточку природи;

- зимово-весняні посіви насіння і садіння цибулин в куточку природи.