Додаткові освітні послуги

як джерело творчого становлення особистості дошкільника

Вірте в талант та творчі сили кожного вихованця

В.О.Сухомлинський

    Дитина – це унікальний світ! У кожної дитини є прекрасні здібності й таланти, яким треба допомогти проявитися та своєчасно розкритися повною мірою. Усі діти дуже різні, у кожній родині – свої традиції й своє життя. Батьки та близькі дитині люди вірять, що їхній малюк здібний, талановитий, і бажають, щоб він отримав якісну дошкільну освіту, максимально реалізувавши свою активність, самостійність, прагнення обирати на власний розсуд шляхи й засоби досягнення цілей, намірів, власні потреби та інтереси, був всебічно розвиненою особистістю.

   Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти реалізує одне із пріоритетних завдань Базового компонента дошкільної освіти – розвиток творчих здібностей дошкільника засобами студійно-гурткової роботи, надання додаткових освітніх послуг. Адже проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, формування творчих засад уже з перших років життя дитини нині вкрай актуальна. Успіх в організації гурткової роботи передусім залежить від правильного розуміння її сутності та змісту.

   Студійно-гурткова робота в нашому дошкільному закладі є самостійною додатковою формою освітнього процесу. Її мета:

- забезпечення сприятливих умов для задоволення потреб кожного малюка у творчій активності в різних видах діяльності;

- створення умов для емоційного благополуччя дитини в процесі спільної діяльності та спілкування: дитина – дитина, дитина – педагог, дитина – батьки;

- розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку через заняття вокалом, у театральній студії, образотворчою, мовленнєвою, інтелектуальною діяльністю;

- формування інтересу і любов до художнього слова дітей дошкільного віку через вдосконалення різноманітних форм усного мовлення;

- конструктивна взаємодія з сім'єю для забезпечення творчого розвитку дитини-дошкільника.

    Кваліфіковані педагоги пропонують дошкільнятам та їх батькам додаткові освітні послуги, які розкриють здібності та таланти малюків у різних напрямах.

№ п/п

    Назва гуртка

Керівник

Напрям роботи

Мета

Кількість дітей

1

     «Юний шахіст»

Вихователь

Хім”як О.І.

Пізнавальний

Розвивати логіку, інтелектуальну активність, нестандартне абстрактно-логічне мислення, вміння розв’язувати проблемні ситуації, встановлювати закономірності, причинно-наслідкові зв’язки, застосовувати творчий досвід у повсякденній діяльності, досліджувати, продукувати ідеї.

Розвивати у дітей елементарні навики гри у шахи

10

2.

  «Невга-мовні»

Викладач хореографії

Лук”янова А.І.

Хореографічний

Сприяти естетичному вихованню і фізичному розвитку дошкільнят. Розвивати творчі здібності та артистизм

23

3

«Поліглот»

Вчитель

Костенчук Б.І.

Мовленнєвий

(англійська мова)

Розвивати англомовні комунікативні здібності дітей дошкільного віку, викликати бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування

60

4.

«Весела

степ-

аеробіка»

Вихователь з фізичної культури

Пиріг Є.І.

Фізкультурний

Сприяти фізичному розвитку дошкільнят. Розвивати їх рухову активність, спритність. Викликати бажання займатись фізичною культурою та спортом.

10

   Робота гуртків та студій будується за парціальними або авторськими програмами, які складені керівниками на основі власних доробків та досвіду роботи. Дані програми є варіативною частиною до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля». Керівниками гуртків, студій розроблені перспективні та календарні плани гурткової діяльності, які схвалені педагогічною радою та затверджені завідувачем закладу. Курс занять розрахований на 8 місяців (з жовтня по травень). Заняття проводяться двічі на тиждень по 20 - 30 хвилин, у другу половину дня, відповідно до вікових особливостей дітей.

    Активною формою заохочення дітей на заняттях гуртка служить схвалення їхніх дій, увага до суджень, терпіння в очікуванні результату. Особистісно-орієнтований підхід до дитини на заняттях, установка на активізацію його досвіду допомагає в розкритті творчого потенціалу. У вирішенні проблеми педагоги не нав'язують своєї думки дітям, а беруть участь у спільному пошуку істини, вибудовуючи діалог і підводячи кожного учасника організованої пізнавальної діяльності до самостійних дій, до емоційного співпереживання, до висловлення своїх думок.

Наша мета – виховати гармонійного та повноцінного малюка, впевненого в собі, що вміє любити і поважати, відчуває світ, людей і себе в цьому світі, здатного бачити прекрасне, творити і мріяти. Шлях до мети нескінченний, тому що не існує універсального способу виховання, застосовного до всіх дітей, бо діти - це безліч індивідуальностей, не схожих один на одного, котрі по-різному сприймають і відчувають світ. Ми робимо все, залежне від нас, для того, щоб прекрасні й неповторні душі наших малюків, подібно квітам, розкрилися назустріч сонцю і наповнилися теплом і світлом.

      Студійно-гурткова робота в дитячому садку дарує нашим вихованцям багато яскравих, незабутніх вражень. Радісні переживання піднімають життєвий тонус, підтримують бадьорий настрій дорослих і дітей, спонукають їх до змістової пізнавальної діяльність. Дитина починає цінувати прекрасне, а, відчуваючи повагу до себе, як рівного, поступово розкривається, і починає творити.