СТАТУТ

Камянець-Подільського дошкільного навчального закладу №5

комбінованого типу комунальної власності

Статут (повна версія)скачати

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№5 «Олімпійський» є об'єктом комунальної власності. Дошкільний навчальний заклад створено на підставі рішення Кам'янець-Подільської міської ради від 09 вересня 1980 р., № 640.

1.2 Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

вул. Середня, 44-А

м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область,

32300

Тел.. № 2-37-36

1.3. Засновник дошкільного закладу - Кам"янець - Подільська міська рада.

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами,організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

  1. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.
  2. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, код ЄДПРПОУ 22779403.
  3. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
  4. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

І.І0.Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами можуть визначатися угодами, укладені між ними.