ЗВІТ  ЗАВІДУВАЧА ДНЗ №5 БАСАЛИГИ О.В.

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

Здійснюючи освітню діяльність упродовж 2018-2019 р. р. колектив дошкільного навчального закладу № 5 «Олімпійський» у своїй діяльності керується нормативно-правовими документами: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 23.05.2017 № 2053-VIII, Базовим компонентом, як стандартом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програмою розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «Оберіг», діючими парціальними програмами, інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» (лист № 1/9-386 від 13.06.2018 року), інструктивно-методичними рекомендаціями ХОІППО «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році».

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: спрямувати зміст освітньої роботи на реалізацію діяльнісного підходу як важливої умови гармонійного розвитку самодостатньої, ініціативної, компетентної особистості дитини дошкільного віку, готової до навчання в Новій українській школі;

сприяти створенню єдиного освітнього простору щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників на засадах педагогіки партнерства;

підвищувати рівень інноваційної культури педагогів через якісне використання інформаційно-цифрових технологій.

Режим роботи ДНЗ № 5: п’ятиденний з 7.00. до 19.00.

В 2018-2019 навчальному році функціонувало 10 груп, в них перебувало 230 дітей.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з порушення розвитку мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У 2018 – 2019 н. р. відкрито ще одну групу спеціального призначення для дітей з порушенням розвитку мовлення, відповідно у порівнянні з минулими двома роками кількість дітей по мережі збільшилася.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ № 5 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 25 педагогічних працівників: 1 завідувач,1 вихователь - методист, 2 музичні керівники, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед, 1 соціальний педагог, 1 інструктор з фізкультури, 1 вихователь з фізкультури та 16 вихователів. 2 медичні сестри.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією ДНЗ № 5 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Для вирішення завдань, що ставилися перед педагогічним колективом на 2018-2019 навчальний рік, проводилась робота спільних спостережень та пошуку з боку педагогів. Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте. Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності, дошкільники мали змогу для вільного розвитку і проявів здібностей.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

РОБОТА РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Розгляд, реєстрація звернень здійснювалося відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

Упродовж року 53 особи побували на особистому прийомі у завідувача з різних питань, а саме: прийняття дітей до ДНЗ, навчання та виховання дітей, харчування, покращення матеріально-технічної бази груп, робота басейну, звільнення або прийому на роботу тощо. Серед громадян, які зверталися, є звернення батьків дітей інвалідів, членів багатодітних сімей, непрацездатних осіб, громадян, які потребують соціального захисту; учасники бойових дій, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Громадянам, які цього потребували, надали необхідні роз’яснення. З початку 2018-2019 навчального року прийнято до ДНЗ 65 дітей.

Повторних звернень та письмових скарг протягом навчального року не надходило.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

В 2018 - 2019 навчальному році дошкільним навчальним закладом №5 старші групи та групу спеціального призначення для дітей з порушенням розвитку мовлення відвідувало 70 дітей старшого дошкільного віку, з них іде до школи 68 випускників нашого закладу. Рівень психологічної готовності складає:

Всього дітей: 68

Високий рівень – 26 %

Середній рівень – 61%

Низький рівень - 13 %

Взаємодія між дошкільним навчальним закладом №5 «Олімпійський» та навчально-виховним комплексом №3 велась на належному рівні – відповідно до Угоди про співпрацю та плану спільної роботи на 2018-2019 навчальний рік, щодо виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі.

Забезпечення наступності в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів орієнтується на усуненні суперечок між завищеними запитами школи, вимогами окремих батьків щодо підготовки їх дітей до шкільного навчання і необхідністю врахування специфіки дошкільної освіти.

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі проведено екскурсії у НВК №3. Дошкільнята відвідали сучасні класні аудиторії, спортивну залу, бібліотеку, їдальню.

Під враженнями від зустрічі старші дошкільнята створили фоторепортаж «Перша зустріч зі школою», з яким стали учасниками Всеукраїнської акції «Ідеальна школа очима дітей».

Вихователями старших груп (Воронецька О.В., Хрущ О.В., Юрє’ва Н.А.) проведено цикл різноманітних форм організованої навчально-пізнавальної діяльності «Ми – майбутні школярі», під час яких дітям читали твори, з ними вивчали вірші, пісні, розповідали про шкільне життя, знайомили з професією вчителя.

На закріпленій за дошкільним закладом території обслуговування, згідно з проведеним у вересні 2018 року обліком, мешкає 356 дітей віком від 0 до 6 років.

Із загальної кількості дітей віком від 3 до 6 років, які мешкають на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, всіма формами дошкільної освіти охоплено всіх дітей.

ПІДСУМКИ

  • підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

Роботу педагогічного колективу за 2018-2019 навчальний рік оцінено як задовільну. Проте, слід відмітити, що на даний час у дошкільному закладі залишається низка невирішених проблем. Питання щодо загартування, дозування фізичного та емоційного навантаження під час фізкультурно-оздоровчих та санітарно-гігієнічних заходів потребує більш детального розгляду через практичні форми співпраці з працівниками закладу та батьками. Актуальним залишається питання співпраці з батьками та школою, взаємо узгодженості і перспективності компонентів неперервної освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа». Не в повній мірі використано загартувальні та оздоровчі можливості акватерапії, зокрема, стаціонарний басейн працює не на повну потужність. Проте потребують капітального ремонту та оновлення:

  • ігрові майданчики на території закладу,
  • вікна у приміщеннях закладу,
  • технологічне обладнання на харчоблоці
  • басейн.

Саме тому вище означені проблеми лягли в основу пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу на 2018 – 2019 р.р. З метою їх розв’язання та поглибленого вивчення заплановано низку організаційно-педагогічних, методичних та адміністративно-господарських заходів.

 

ЗВІТ

ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ЗДО №5 БАСАЛИГИ О.В.

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

  Кам'янець-Подільський заклад дошкільної освіти №5 «Олімпійський» комбінованого типу знаходиться за адресою: м. Кам'янець-Подільський, вул. Середня, 44А . Діє з 09 вересня 1980 року, розрахований на 12 груп - 270 місць.

  Зміст освітньої роботи в ЗДО №5 «Олімпійський» протягом 2017-2018 навчального року регламентувався основними державними директивними документами про освіту: Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років, «Оберіг», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (лист № 1/9-322 від 13.06.2017 р.), інструктивно-методичними рекомендаціями ХОІППО «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», новинками науково-методичної та психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичними матеріалами з питань організації методичної роботи, удосконалення освітнього процесу та напрямів діяльності педагогів.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- активізувати співпрацю з родинами вихованців та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти через застосування IT-технологій;

- модернізувати систему фізичного виховання з метою широкого впровадження у повсякденне життя дитини різних форм рухової активності; - - спрямувати зміст освітньої роботи на ефективну реалізацію кваліметричного підходу до здійснення моніторингу показників особистісного зростання дитини дошкільного віку, що сприяє забезпеченню взаємозв’язку, взаємоузгодженості і перспективності компонентів неперервної освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Режим роботи ЗДО № 5: п’ятиденний з 7.00. до 19.00.

  В 2017-2018 навчальному році функціонувало 9 груп, в них перебувало 219 дитини.

  Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально-освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з порушення розвитку мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. У порівнянні з минулими двома роками кількість дітей по мережі не збільшилася.