ЗВІТ

ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАВІДУВАЧА ЗДО №5 БАСАЛИГИ О.В.

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

  Кам'янець-Подільський заклад дошкільної освіти №5 «Олімпійський» комбінованого типу знаходиться за адресою: м. Кам'янець-Подільський, вул. Середня, 44А . Діє з 09 вересня 1980 року, розрахований на 12 груп - 270 місць.

  Зміст освітньої роботи в ЗДО №5 «Олімпійський» протягом 2017-2018 навчального року регламентувався основними державними директивними документами про освіту: Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років, «Оберіг», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (лист № 1/9-322 від 13.06.2017 р.), інструктивно-методичними рекомендаціями ХОІППО «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», новинками науково-методичної та психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичними матеріалами з питань організації методичної роботи, удосконалення освітнього процесу та напрямів діяльності педагогів.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- активізувати співпрацю з родинами вихованців та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти через застосування IT-технологій;

- модернізувати систему фізичного виховання з метою широкого впровадження у повсякденне життя дитини різних форм рухової активності; - - спрямувати зміст освітньої роботи на ефективну реалізацію кваліметричного підходу до здійснення моніторингу показників особистісного зростання дитини дошкільного віку, що сприяє забезпеченню взаємозв’язку, взаємоузгодженості і перспективності компонентів неперервної освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Режим роботи ЗДО № 5: п’ятиденний з 7.00. до 19.00.

  В 2017-2018 навчальному році функціонувало 9 груп, в них перебувало 219 дитини.

  Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально-освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з порушення розвитку мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. У порівнянні з минулими двома роками кількість дітей по мережі не збільшилася.